O nás

Spoločnosť BORA DEVELOPMENT s.r.o. bola pôvodne založená za účelom osamostatnenia časti výrobnej prevádzky v oblasti medicínskych ihiel spoločnosti PRECISION TUBES EUROPE s.r.o..

Materská spoločnosť UNITED EXPORTS s.r.o. v roku 2015 zmenila názov spoločnosti a v roku 2016 aj jej sídlo a určila budúcnosť spoločnosti BORA DEVELOPMENT s.r.o. v realitnej a developerskej oblasti, pričom primárnym cieľom spoločnosti BORA DEVELOPMENT s.r.o. sú prenájmy nehnuteľností a obchody s nehnuteľnosťami.

Portfólio

Spoločnosť BORA DEVELOPMENT s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti UNITED EXPORTS s.r.o. a jej hlavnou činnosťou je realitný biznis.

Prvou významnou akvizíciou spoločnosti bola kúpa priemyselného areálu bývalých sklární vo Valaskej Belej. Spoločnosť v súčasnosti hľadá pre tento projekt vhodného domáceho alebo zahraničného investora, pričom časť areálu prenajíma spoločnosti Crystal Real s.r.o. s cieľom zachovať pôvodný výrobný profil bývalých sklární.

Kontakt

BORA DEVELOPMENT s.r.o.
Panenská 13
811 03 Bratislava

tel: +421 2 5930 5711
email: office@boradevelopment.sk

IČO: 46 806 938
DIČ: 2023593308
IČ DPH: SK2023593308

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 112822/B