Kontakt

BORA DEVELOPMENT s.r.o.
Panenská 13
811 03 Bratislava

tel: +421 2 5930 5711
email: office@boradevelopment.sk

IČO: 46 806 938
DIČ: 2023593308
IČ DPH: SK2023593308

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 112822/B