Portfólio

Spoločnosť BORA DEVELOPMENT s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti UNITED EXPORTS s.r.o. a jej hlavnou činnosťou je realitný biznis.

Prvou významnou akvizíciou spoločnosti bola kúpa priemyselného areálu bývalých sklární vo Valaskej Belej. Spoločnosť v súčasnosti hľadá pre tento projekt vhodného domáceho alebo zahraničného investora, pričom časť areálu prenajíma spoločnosti Crystal Real s.r.o. s cieľom zachovať pôvodný výrobný profil bývalých sklární.