Projekty

Areál bývalých priemyselných sklární vo Valaskej Belej

Spoločnosť v súčasnosti hľadá pre projekt priemyselného areálu Valaská Belá vhodného domáceho alebo zahraničného investora.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:
email: kubalekova@boradevelopment.sk
tel: +421 2 5930 5733, 0905 977 921